Źródłem prawdziwej wolności
są twoje odpowiedzi na życie, a nie to, co życie ci przynosi.

Prezes PTPP/PPPS

Motto:
,,Nasze życie jest sumą dokonywanych przez nas wyborów.’’

Dr Wayne W.Dyer

Opublikowano Uncategorized | Dodaj komentarz